Minh bạch chuỗi cung ứng

Công Ty TNHH Homenie ("Naami") cam kết thực hiện việc kinh doanh một cách hợp pháp, đạo đức và trách nhiệm. Chúng tôi cũng kỳ vọng các nhà cung cấp của chúng tôi tôn trọng và tuân thủ cùng một triết lý kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của họ.

Naami hoạt động dựa trên Đạo luật minh bạch trong chuỗi cung ứng năm 2010 (SB-657) - The California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB-657) - yêu cầu nhà phân phối và nhà sản xuất minh bạch các nỗ lực của mình trong việc sử dụng lao động và thực hiện kinh doanh trong chuỗi cung ứng. Để đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật này, Naami công bố những điều sau:


Giỏ hàng trống close

Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×